top of page
  • Writer's pictureAnna Zakharyan

Поздравляем В.А. Бегларяна!

Поздравляем нашего соотечественника, Владимира Андреевича Бегларяна, члена Экспертного совета Международного союза ветеранов атомной энергетики и промышленности высокой наградой — возведением в достоинство кавалера РОССИЙСКОГО  ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМа Ордена Святой Анны 2 степени “За примерное служение Отечеству, верность долгу, доблесть и значительный вклад в обеспечение безопасности государства”. НАГРАДУ вручили 25.02.21 в Москве, в зале Чайковского(получили за 2020 год 4 человека;в том числе за благотворительность, науку, образование, милосердие...).  В.А.Бегларян — потомственный Карабахец и носитель присущего этой земле генетического кода достоинства и силы. Еще раз поздравляем и всех Карабахцев с неиссякаемой волей утверждения мира и справедливости на Земле.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Անգլիայի կողմից հայերի ունեցվածքի յուրացման նյութեր

Ֆրիտ­յոֆ Նան­սե­նի «Խաբ­ված ժո­ղո­վուրդ» գրքում առ­կա է Մեծ Բրի­տա­նիա­յի պահ­պա­նո­ղա­կան­նե­րի և լի­բե­րալ­նե­րի պա­րա­գլուխ­ներ Սթեն­լի Բոլ­դո­ւի­նի և Հեր­բերտ Ասկ­վի­տի կող­մից իշ­խող լեյ­բո­րիս­տ

<strong>Строительство будущего</strong>

В течение многих лет в Ереване функционирует Независимый Аналитический клуб, объединяющий единомышленников, работающих в разных отраслях науки и производства. Результаты работы были изданы в ряде моно

Comments


bottom of page