top of page
  • Writer's pictureAnna Zakharyan

ФАТУМ АРМЕНИИ КАК ВСЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ «ЗЕРКАЛО СОВЕСТИ»

Аннотация. На основании социологического анализа перипетий Карабахского конфликта и ряда других знаковых событий, связанных с геополитическими процессами, протекающими на Армянском Нагорье, в статье формулируются актуальные историософские выводы, отчетливо выявляющие ту критически опасную черту этической деградации, к которой подошла земная цивилизация. Ключевые слова: Армения, Закон Совести, Теория Сущностного Кодирования


Список источников:


Арам Энфи

На сайте автора: URL http://aramenfi.ru/ararat_chalice.html

https://aramenfi.ru/articls_zerkalo_sovest.html

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Անգլիայի կողմից հայերի ունեցվածքի յուրացման նյութեր

Ֆրիտ­յոֆ Նան­սե­նի «Խաբ­ված ժո­ղո­վուրդ» գրքում առ­կա է Մեծ Բրի­տա­նիա­յի պահ­պա­նո­ղա­կան­նե­րի և լի­բե­րալ­նե­րի պա­րա­գլուխ­ներ Սթեն­լի Բոլ­դո­ւի­նի և Հեր­բերտ Ասկ­վի­տի կող­մից իշ­խող լեյ­բո­րիս­տ

<strong>Строительство будущего</strong>

В течение многих лет в Ереване функционирует Независимый Аналитический клуб, объединяющий единомышленников, работающих в разных отраслях науки и производства. Результаты работы были изданы в ряде моно

Comments


bottom of page