top of page
  • Writer's pictureAnna Zakharyan

Ապրելու և հաղթելու արվեստը

1.Անհրաժեշտ է ապրել առողջ և խելամիտ վարքուբարքով և նիստուկացով, քանի որ ապականված և հիվանդ կենսակերպը օրինաչափորեն ծնում է պատժի տեխնոլոգիա: Լույսը ներհակ է խավարին:

2.Խաղաղ կյանքի ժամանակ մշտապես պետք է պատրաստ լինել պատերազմի և անվերապահ հաղթանակի: Այս առումով էական են հորդորները և կոչերը, որոնք մարտի են տանում մեզ:

3.Առաջնահերթ նշանակություն ունեն մտքի ճակատը և ռազմավարական հայեցակարգը, որոնք տալիս են հաղթելու բանաձևերը: Հաղթելու գիտությանը այլընտրանք չկա:

4.Պատերազմում շատ կարևոր են հոգեբանական տեխնոլոգիաները և քիչ զոհեր տալու մարտարվեստը: Յուրաքանչյուր զինվոր և սպա անկրկնելի արժեք են: Ոչ մի թշնամի անխորտակելի և անպարտելի չէ:

5.Կյանքը պետք է կազմակերպել տիեզերական և բնական օրենքներին համապատասխան՝ խստորեն հաշվի առնելով ամբողջականության, ներդաշնակության սիրո, պատասխանատվության, կազմակերպվածության և այլ սկզբունքներն ու գաղափարները:

6. Պետք է ունենալ մարտավարական և ռազմավարական մերձակա ու հեռագնա ծրագրեր, որպեսզի բացառվի անսպասելիության և անակնկալի գործոնը: Քաղաքական հաշվարկը ամեն ինչ է, իսկ տարերայնությունը՝ հանցավոր վարքագիծ ու ինքնասպանություն:

7.Խաղաղ ժամանակ պետք է զբաղվել մեր ժողովրդի բարոյական, ազգային և համամարդկային ամենօրյա դաստիարակությամբ՝ բացառելով օտար և կասկածելի արժեքների թափանցումը մեր կեցություն: Այս տեսակետից անչափ կարևոր են եթերը և առցանցը, որոնք պետք է անպայմանորեն մշտապես վերահսկել:

8.Հայոց քաղաքակրթության խորունկ ճանաչումը և այդ արժեքների ու բանաձևերի կիրառումը պետք է լինի պարտադիր պայման: Ինքնաճանաչողությունը նպաստում է ոգու հզորությանը և մտքի ճկունությանը: Ազգային գաղափարների քարոզը ապրելու տեխնոլոգիա է:

9. Ազգային միաբանության համար հիմնարար արժեք է ինտելեկտի և դրամագլխի համադրումը, որը գործնականում մեզ կդարձնի անպարտելի և մրցունակ: Դրանց առանձին ու տրոհված կարգավիճակը թուլության և տկարության նշան է:

10.Կասկածամտությունը և թերահավատությունը սեփական գործունեության արդյունքների նկատմամբ տվյալ հանրույթի համար շատ վտանգավոր են ու կարող են վիժեցնել ցանկացած լուրջ ծրագիր:

Ռուբեն Նահատակյան

պատմաբան, վերլուծաբան

03.10.2020թ.

հեռ. 091 54 72 41

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Когда наступит справедливый миропорядок?

Справедливый миропорядок составляет давнюю мечту человечества. Подступы к нему накладывают ограничения на собственный эгоизм и обусловливают внимательное рассмотрение чужих претензий. Критерии их прин

В.Н. Ростовцев. Ментальная война и ментальная защита

Обсуждается суть оперативного, тактического и стратегического уровней ментальной войны, роль социальной гигиены в решении стратегической задачи ментальной защиты и необходимость противопоставления при

Новая Германская Медицина

Новая Германская Медицина (НГМ) основана на медицинских открытиях, сделанных доктором медицины Райком Гердом Хамером. В начале 80-х доктор Хамер открыл пять биологических законов, объясняющих причины,

Comments


bottom of page