top of page
  • Writer's pictureAnna Zakharyan

Հայաստանի քաղաքացու համար ամենաանհրաժեշտ գիտելիքը

Միջազգային հարաբերությունների մասնագետների պատրաստում

Երեվանի Ա. Մկրտչյանի ան․ տնտեսաիրավագիտական համալսարան եւ նրա միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետը, որն ունի պետական լիցենզիա եւ հավատարմագրում (տես ' http://www.mtih.am/?module=article&utility=show_article&type=static&id_article=20&view=3&lang=ru ),

հայտարարում է ընդունելություն միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, որը պատրաստում է Հայաստանին խիստ անհրաժեշտ համաշխարհային քաղաքականության մասնագետներ, դիվանագետներ, հյուպատոսներ, միջազգային մենեջերներ, միջմշակութային հաղորդակցության մասնագետներ և այլն:

Միաժամանակ, ընդունելության նախապատրաստման առումով առաջարկվում են ապագա մասնագիտությանը նախնական ծանոթության դասընթացներ ։

Բացի այդ, արդեն բարձրագույն կրթություն ունեցողների համար առաջարկվում է "Միջազգային հարաբերություններ"մասնագիտությամբ որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման կարճաժամկետ նորացված, պրակտիկային միտված դասընթացների ծրագիր: Ծրագիրը նախատեսում է պարապմունքների ծավալը ՝ 36 ժամ, կամ 72 ժամ շաբաթական 8 ժամ տևողությամբ ՝ 4 ժամ տևողությամբ ։

Պարապմունքների ավարտին ունկնդիրի ցանկությամբ Տրվում է ստացած կրթության վկայական:

Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել միջազգային հարաբերությունների ոլորտում գիտելիքների մակարդակը, ծանոթանալ Պրոգնոստիկ մտածողությանը և հմտություններին, որոնք թույլ են տալիս հետևել և վերլուծել միջազգային կյանքի համակարգային գործընթացներն ու իրադարձությունները, որոնել Հայաստանի իրական խնդիրների նորարարական լուծումներ, որոնք բարձրացնում են նրա կարգավիճակը միջազգային ասպարեզում:

Միջազգային հարաբերությունների սրընթաց փոփոխվող ձեւաչափերը, գործողությունների իրական դերակատարների ավելի մեծ մասնատվածությունն ու անտեսանելիությունը, պետական ինստիտուտների թուլացման եւ գլոբալ հակամարտությունների նոր ձեւերի ի հայտ գալու միտումը, չնայած աճող փոխկախվածությանը, պատասխանատու քաղաքացիներից պահանջում են նախ եւ առաջ պատասխանել "ինչու:". Ինչու չի հանդարտվում միջազգային լարվածությունը Ինչպես պաշտպանել Հայաստանը արտաքին սպառնալիքներից Դրան պատասխանելու են կոչված ՊՆ տեսության մասնագետները, որոնք բացատրում են, թե որքան իրավիճակային կամ կայուն ու երկարաժամկետ են ժամանակակից միտումները, որքանով են դրանց ի հայտ գալը պայմանավորված համաշխարհային զարգացման տրամաբանությամբ, կամ դրանք միայն շեղումներ են, որոնք ապօրինաբար դուրս են մնացել "ճիշտ" պարադիգմներից, և ինչպես պետք է գործել սպառնալիքներից խուսափելու համար ։

Շատ կարևոր է նաև այսօր միջմշակութային հաղորդակցությանը միջազգայնագետ մասնագետների պատրաստումը (տես http://crossroadorg.info/kommun/) միջազգային միջավայրում աշխատանքի հետ կապված իրենց իրավասությունների ձևավորումը, միջազգային շփման մշակույթին և միջազգային միջավայրում գործնական շփման մեթոդներին տիրապետելը, բազմաբնույթ ինտերնացիոնալ խմբերի կազմում աշխատանքի պայմաններին հարմարվելու ունակությունը:

Միևնույն ժամանակ, ունկնդիրները սովորում են միջազգայնագետի համար պարտադիր որակներ ՝ հաղորդակցություն, ոչ ստանդարտ մտածողություն, սեփական երկրի դրական կերպար ձևավորելու ունակություն, Մարդկանց իր մոտ ունենալու և իր մասին այնպիսի իմիջ ստեղծելու ունակություն այլ երկրներում, որը հնարավորություն է տալիս ազդեցություն ունենալ տվյալ երկրի արտաքին քաղաքականության ձևավորմանը մասնակից մարդկանց վրա (տես ՝ <url>): http://crossroadorg.info/vestfal/).

Դասախոսության մեջ ներգրավված են միջազգային հարաբերությունների ոլորտի առաջատար մասնագետներ, միջազգային ընկերությունների մենեջերներ, միջազգային աշխատանքային փորձ ունեցող բժիշկ-պրոֆեսորներ:

Պարապմունքների ընթացքում կիրառվում են ժամանակակից կրթական տեխնոլոգիաներ, դասախոսություններ-քննարկումներ, խմբային քննարկումների անցկացում, գործարար իրավիճակների վերլուծություն, դերային խաղերի անցկացում, Միջազգային փորձ ունեցող մասնագետների պրակտիկաների վարում:

Դասընթացների ընդլայնված տարբերակում նախատեսվում է մասնակցություն "կլոր սեղաններին", ուսանողների տեսական գիտաժողովներին, միջազգային դերային խաղերին, համաշխարհային կարգի վերստեղծող մոդելներին և միջազգային կազմակերպությունների գործունեության ընթացքն արտացոլող:

Պարապմունքների ծրագիրը պարունակում է թեմաներ, որոնք կարող են համալրվել նաև ունկնդիրների ցանկությամբ:

1.Ժամանակակից միջազգային հարաբերություններ. սոցիալ-քաղաքական չափում:

2.Միջազգային հարաբերությունների պատմություն և տեսություն.

3.Պետությունների արտաքին քաղաքականությունը և միջազգային հարաբերությունները.

4.Միջազգային անվտանգություն. Միջազգային իրավունքը եւ միջազգային իրավունքի հիմնական հասկացությունները:

5.Աշխարհաքաղաքականությունը ՝ որպես տեսական մտքի ինքնուրույն ուղղություն։

6.Համաշխարհային քաղաքականություն, համաշխարհային կարգ ։ Միջազգային հետազոտությունների մեթոդներ

7.Միջազգային հաղորդակցության ոլորտում աշխատանքի հետ կապված իրավասությունների ձևավորում:

8.Բազմակողմ բանակցությունները եւ միջազգային կազմակերպությունները գլոբալ մասշտաբով լուծումների որոնման եւ համաձայնեցման հիմնական գործիքներն են:

9.Դիվանագիտության զարգացումը որպես գիտություն։ Ժամանակակից պրոֆեսիոնալ դիվանագետի ձևավորման համար անհրաժեշտ գիտելիքներն ու հմտությունները: "Դիվանագիտական գայթակղության" արվեստը արտաքին քաղաքական խնդիրների իրականացման համատեքստում։

Դիմել հետևյալ հասցեով ' rubenn52@mail.ru , զանգահարեք` ☎️ +374 91 547-241 (Ռուբեն Նահատակյան)

2 views0 comments

Recent Posts

See All

НАУЧНЫЙ ПОДВИГ КАРЛЕНА МИРУМЯНА. Т.Г. Залинян

АННОТАЦИЯ В данной статье представлено значение методологических разработок К.Мирумяна, как пути суверенизации обществоведческой науки в постсоветской независимой Республике Армения. Обосновывается м

С.Н. Магнитов. Перехват интеллекта: к созданию Интеллектуальной Касты

1. Не секрет, что интеллигенцией считали себя исключительно либеральные люди. Разными путями, но произошло что-то вроде приватизации ими интеллектуальности в целом. Мало кто замечал в обычное время эт

Учитель как исследователь

В школах нередко учитель выполняет роль чтеца, озвучивая содержание учебника. Дети в таком случае задаются вопросом, «А зачем ходить в школу? Это и дома можно было прочитать». Но неизбежное проникнове

Comments


bottom of page