top of page
 • Writer's pictureAnna Zakharyan

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՈՒԺՆ ՈՒ ԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (04.06.2020)

(գործնական նկատառումներ)

Տեխնոլոգիաները կյանքի շարժիչ ուժն են և կարգավորող ներգործուն ու ազդեցիկ կառուցակարգը(մեխանիզմը): Այդ գործիքները գործնական ուժ ունեն և նպաստում են կենսական հիմնահարցերի ճշմարիտ լուծումներին: 1.Ցանկությունը բոլոր նվաճումների շրջադարձային կետն է: Առանց մտադրության և բուռն փափագի ոչինչ հնարավոր չէ անել: Ցանկալի և պատկերացնելի ամեն բան իրագործելի է:

2.Հավատը արդյունավետ գործունեության գրավականն է: Պետք է միշտ հավատալ գործի դրական ելքին: Հաջողության համար հավատ է անհրաժեշտ: Հավատը կարելի է հարուցել և ամրապնդել՝ գամելով ենթագիտակցության մեջ հարկավոր մտքերը:

 1. Ինքնաներշնչումը ենթագիտակցության վրա ազդելու միջոց է: Առանց ներքին ոգևորության աշխարհում ոչ մի բան չի շարժվում:

 2. Հատուկ գիտելիքներն ու հմտությունները բարենպաստ հիմք են դրական աշխատանքի համար: Արհեստավարժությունը և մասնագիտական իմացությունները հաջող գործունեության պարտադիր պայման են:

 3. Երևակայությունը մտքի արհեստանոցն է և կյանքի շարժիչ ուժը: Առանց մտքի և երազանքի թռիչքի հնարավոր չէ ինչ-որ բանի հասնել: Ցանկացած գործիք պահանջում է հմուտ ձեռքեր:

 4. Կազմակերպված ծրագրերը սատարում են ցանկության գործողության փոխակերպմանը: Ծրագիրը կազմակերպվածության և կենտրոնացված վարքի ցուցիչն է: Երջանկությունը ոչ թե տիրելու նպատակ ունի, այլ՝ գրավելու:

 5. Հետաձգման սովորության հաղթահարումը օգնում է գործնական քայլեր կատարելուն: Վճռականությունն ու հաստատակամությունը խթան են կարևոր գործերի: Եթե սարը չի գնում Մուհամեդի մոտ, ապա Մուհամեդն է գնում սարի մոտ:

 6. «Ուղեղների խմբի» գործունեությունը տալիս է սպասված արդյունքը: Ջանքերի և տարբեր ոլորտների մեկտեղումը և համագործակցությունը կարող է սպասելի պտուղներ տալ:

 7. Սիրո էներգիան պետք է փոխարկել ստեղծագործական գործունեության: Հույզերն ու զգացմունքները հզոր էներգիա ունեն, որը պետք է փոխակերպել որոշակի գործերի: Ամեն կարգի կենսական ուժերի աղբյուրները անանց հարստությունների աղբյուր են: Հզորության հիմքում դրված է անձի հզորությունը:

 8. Ենթագիտակցությունը կապող օղակ է Համաշխարհային բանականության և մարդու գիտակցության միջև: Այն էական գործոն է Տիեզերք-մարդ համակարգերի ներդաշնակության համար: Յուրաքանչյուր տհաճության(փորձանքի) մեջ փնտրեք բարիք: Մարդու մասշտաբը(թափը, ընդգրկումը) հավասար է նրա մտքի մասշտաբին:

 9. Ուղեղը մտքի տարածման և ընդունման կայանն է: Մտքի էներգիան արարչական ուժ ունի և ունակ է շատ դրական քայլերի: Բանականությունը չի ճանաչում ոչ մի արգելք, բացի այն բանից, ինչը մենք կընդունենք: Գիտելիքները ճանապարհ կհարթեն դեպի հարստություն, եթե դուք գիտեք միայն, որ ճանապարհը ընտրել:

 10. Վեցերորդ զգայարանը դուռ է դեպի իմաստնության տաճար: Պետք է գործի դնել մեր բոլոր հնարավորությունները, հասնելու համար ցանկալի արդյունքի: Հարստություն շատերն են ուզում, քչերն են կրքոտ ցանկանում այն և խելամտորեն շարժվում նրան ընդառաջ: Հաջողության կատարը բազմամարդ չէ:

 11. Պետք է հաղթահարել բոլոր տեսակի վախերը, որոնք ցանկացած գործնական աշխատանքի արգելակներ են: Անվստահությունը, կասկածը և անվճռականությունը բացասական դեր են կատարում: Խիզախությունը քաղաքներ է գրավում: Հաջողությունը արդարացման կարիք չունի: Անհաջողությանը չկա ոչ մի արդարացում:

Ռուբեն Նահատակյան

26.05.2020թ.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

НАУЧНЫЙ ПОДВИГ КАРЛЕНА МИРУМЯНА. Т.Г. Залинян

АННОТАЦИЯ В данной статье представлено значение методологических разработок К.Мирумяна, как пути суверенизации обществоведческой науки в постсоветской независимой Республике Армения. Обосновывается м

С.Н. Магнитов. Перехват интеллекта: к созданию Интеллектуальной Касты

1. Не секрет, что интеллигенцией считали себя исключительно либеральные люди. Разными путями, но произошло что-то вроде приватизации ими интеллектуальности в целом. Мало кто замечал в обычное время эт

Учитель как исследователь

В школах нередко учитель выполняет роль чтеца, озвучивая содержание учебника. Дети в таком случае задаются вопросом, «А зачем ходить в школу? Это и дома можно было прочитать». Но неизбежное проникнове

Comments


bottom of page